Engineering

Engineering is uiteraard een breed begrip, en dat dekt ook grotendeels de lading wel; een manusje-van-alles. Als HTS’er zijnde leer je verder te denken dan vaak mogelijk lijkt. Nee verkopen we niet en problemen zijn er om opgelost te worden.

Maar waar moet u nu specifiek aan denken bij een dienst als Engineering bij DdR-Projects? Mijn specialisatie is de verbrandingsmotor, maar met de kennis van machines en marine applicaties, leert dat deze motor enkel optimaal kan presteren als alle omringende componenten zorgvuldig geselecteerd en geconfigureerd zijn.

Application engineering:

Iedere applicatie heeft zijn PVE, en daarbij behorende diverse eigenschappen van een verbrandingsmotor en overige aandrijflijn componenten mee overeen te komen. Enkel een zorgvuldige afweging op het moment van aanschaf kan problemen of tegenvallers in de toekomst voorkomen. Vaak is een wijziging achteraf vaak moeilijk of niet te bewerkstelligen. Hierbij wordt er gekeken naar de juiste toerentallen van schroef(as), keerkoppeling, motor en de daarbij behorende koppelkromme. Misschien is er wel de wens om (deels)elektrisch te kunnen opereren/waren? Tevens de keuze voor type eindaandrijving kan bepalend zijn: schroefas, outboard/heckdrive, waterjet of misschien wel sail-drive? Moeten er extra hydrauliekpompen opgebouwd worden, of is er extra elektrisch laadvermogen nodig, Joystick besturing, automatische piloot integratie, etc? Dit zijn zaken waar rekening mee dient gehouden te worden, alvorens een definitieve keuze te maken voor een bepaalde voorstuwingsinstallatie.

Sales Engineering:

Nadat de applicatie is gekozen, is het zaak om alle componenten bij diverse leveranciers te betrekken en samen te voegen. Passen deze verschillende componenten fysiek wel bij elkaar? Welke koppelingen moeten er gemaakt worden, zowel hardware- als softwarematig? Welke merken/producten vallen binnen het PVE en kunnen de juiste service en garantie bieden? Het is allemaal deel van het traject bijbehorend aan Sales engineering.

 Electrical Engineering:

Een zeer belangrijk aspect bij de moderne verbrandingsmotoren, elektronica, zonder kunnen ze niet meer functioneren. Dus je bent pas echt een verbrandingsmotoren-expert als je ook elektronica-expert bent. Hoe werkt een motormanagement (ECU)? Hoe is deze in staat zijn eigen diagnose uit te voeren? Welke sensoren en actuatoren worden er gebruikt en hoe werken ze? Hoe communiceren diverse computers met elkaar? Het zijn disciplines die ik allemaal bezit, en mij is staat stellen om snelle diagnoses te kunnen doen in geval van storing of uitdagende nieuwbouw projecten.

ICT & Software Engineering

Gekoppeld aan de elektriciteit, staat de ICT en software die ermee samenwerkt. Hiermee zijn we in staat de elektrische componenten perfect aan te sturen. Ook is het met software mogelijk op diverse programma’s voor diverse scenario’s te maken, waardoor besturing of ingrijpen door de mens overbodig wordt. En om dat weer verder door te trekken naar een koppeling met het internet. IOT (Internet Of Things) is daarin een voorloper op wat komen gaat.