Expertise

(Schade) Expertise

De expertise die in de loop der jaren in verbrandingsmotoren is opgebouwd, in combinatie met materiaal- en systeemkennis, wordt ook geregeld ingezet bij schade expertises. Voor een verzekering of verzekerde is het van belang om te weten wat de oorzaak van een schade is geweest, en misschien nog wel belangrijker: hoe dit in het vervolg te voorkomen. Ook denk ik mee met de partijen over een goede afwikkeling van de reparatie, zowel op het technische als het financiële vlak.

Aankoopkeuring pleziervaart

De voorstuwingsinstallatie is vaak een belangrijk onderdeel van de aankoop(keuring). Indien deze niet in goede conditie verkeerd, kunnen de reparatie/revisiekosten behoorlijk oplopen. De leeftijd van de schepen kunnen in de pleziervaart vaak hoog oplopen, veel hoger dan gebruikelijk is in de automotive of industrie, omdat er simpelweg minder uren per jaar mee worden gemaakt. Dit houdt ook in dat het slijtage- en corrosiepatroon er anders uitziet voor voorstuwingsinstallaties in de pleziervaart. Door jarenlange expertise in de pleziervaart van buitenboordmotoren t/m IPS pod systemen, weet ik de zwakke punten en bovenal slecht onderhoud te vinden.

Rapportage

Een van de belangrijkste onderdelen van een project is goede rapportage aan de klant. Mijn rapporten staan bekend als zeer compleet, omdat ik er veel moeite voor heb gedaan. Een rapport moet ten minste bevatten:

  • Beschrijving van klant / object en opdracht
  • bevindingen
  • oorzaak van de fout
  • plan voor reparatie
  • kostenberekening voor reparatie
  • conclusie / aanbevelingen

Een goed uitziende sjabloon geeft ook een mooie visuele en leesbaarheid.