Technische trainingen

Naast het toepassen van diverse technische vaardigheden, behoort het geven van technische trainingen op het gebied van verbrandingsmotoren en alles wat daarmee samenvalt ook tot het dienstenpakket. Uiteraard ligt de specialiteit bij de producten van Volvo Penta, maar de achterliggende technieken worden uiteraard door alle motorfabrikanten toegevoegd.

Verbrandingsmotoren

Benzinemotoren: Ook in de marine worden steeds moderne benzinemotoren gebruikt, uiteraard wordt dit versneld door de emissie-eisen waaraan de uitlaatgassen moeten voldoen. Denk hierbij aan: directe injectie, verstelbare nokkenassen, catalysatoren met temperatuursregeling en lambda sensoren, volledig aluminium blokken t.b.v. gewichtsreductie ect. Trainingen zijn hier dus aan de orde van de dag, om gereed te zijn voor de toekomst!

Dieselmotoren – common rail: De dieselmotoren zijn niet meer weg te denken uit de scheepvaart/pleziervaart. Van 10pk 1 cilinders tot 1000 pk hoog presterende 6 cilinders, waarbij gewicht en een hoog koppel bij lage toeren een belangrijke rol spelen in de prestaties van snel varende schepen. Alle componenten worden in de training besproken; wat is zijn functie, waar is deze gemonteerd, hoe wordt deze aangedreven, en hoe kan een reparatie uitgevoerd worden?

Uitlaatgas-nabehandelingssystemen

Uitlaatgas nabehandelingssystemen zijn in de maritieme sector  nog geen gemeengoed, mede doordat de emissie-eisen dit nog niet opleggen. Anderzijds is het toepassen van deze techniek vrij complex voor marine toepassingen, voornamelijk bij snel varende schepen: hier worden vaak natte uitlaatsystemen gebruikt. Toch zullen deze systemen in de (nabije) toekomst steeds vaker in de maritieme sector worden toegepast, als eerste voor schepen met IMO TIER 3 certificering. In de truck en industrie is al veel ervaring opgedaan met onder andere oxidatie katalysatoren, roetfilters en SCR-systemen (AdBlue). In de training wordt dieper ingegaan op de chemische processen en componenten in de uitlaat. Ook zullen storingen uit de praktijk worden nagebootst voor het stellen van diagnose.

Maritieme aandrijftechnieken

Er bestaan verschillende technieken om het vermogen van de verbrandingsmotor, elektromotor of beide aan het water af te geven. Denk hierbij aan; conventioneel schroefassysteem, waterjet, pods, sail-drive, heck-drive. Waar staan deze technieken nou precies voor, en wat zijn de voor en nadelen van deze systemen? In een uitgebreide training komen de diverse (applicatie) technische facetten aan bod.

Voer- en vaartuig elektronica

Een steeds belangrijker wordende factor, ook bij de verbrandingsmotoren, is de elektronica die er omheen werkt. Vaak wordt deze training vanaf de basis gegeven, om reeds opgedane kennis een nieuw leven in te blazen. De advanced training zal zich ook richten op de Ecu’s, software en hybride systemen.

CAN-bus systemen

Niet meer weg te denken in de hedendaagse maritieme en industriële toepassingen. Can-bus is een serieel communicatie systeem, wat werkt over 2 draden, dus met redundancy. Op de ‘bus’ kunnen verschillende verzenders en ontvangers worden gekoppeld, welke allemaal gebruik kunnen maken van de data die op de can-bus gezet word. Er zijn een paar bekende voorbeelden van ‘standaarden’ gebasseerd op can-bus technieken, de belangrijkste voor mij zijn: J1939 (dieselmotoren) en NMEA2000(marine accessoires). In de training zal worden ingegaan op de fysieke opbouw van de can-bus, berichten op de can-bus en praktijkopdrachten op de can-bus.

Diagnose apparatuur

Heel leuk die zelf-diagnose van de Ecu’s tegenwoordig, echter kan je er weinig mee, zonder kennis te hebben van alle bovengenoemde topics. Daarom zullen we voornamelijk ingaan op het stellen van de juiste diagnose van een zogenoemde fout-code. De juiste volgorde bestaat namelijk uit: Welke computer stuurt de foutcode? Welk component wordt aangewezen als de veroorzaker van de storing? Wat zijn de elektrische eigenschappen van de sensor/actuator? Wat is de FMI code van de storing? Kan de FMI een direct gevolg kunnen zijn van een defect aan de sensor/actuator? Welke andere componenten hebben invloed op de juiste werking van dit component? Welke mechanische gebreken zouden van invloed kunnen zijn? Etc.. Etc… Diagnose stellen aan verbrandingsmotoren/elektronica is een vak apart!